Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH Một thành viên Nhiệt điện Cần Thơ
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 01- Lê Hồng Phong- P.Trà Nóc- Q.Bình Thủy- TP.Cần Thơ
Điện thoại (0710)2461506
Fax (0710)2227446
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)