Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH MTV Cảng sông TP HCM
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Công ty TNHH MTV Cảng sông TP HCM, 223 Trần Văn Kiểu, phường 1 quận 6 TP HCM
Điện thoại 0838555260
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)