Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu BQL Dự án đầu tư xây dựng
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ BQL đầu tư xây dựng công trình quận 1, 87 Hai Bà Trưng, quận 1, TP HCM
Điện thoại 0854041004
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)