Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DOCICO
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ SỐ 546,ĐƯỜNG CÁCHMẠNG THÁNG 8, PHƯỜNG 3, TP.CAO LÃNH, TỈNH ĐỒNG THÁP
Điện thoại 0673886899
Fax 0673886900
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)