Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai Bến Đình
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Tầng 16, Số 9 Hoàng Diệu, p1, Vũng Tàu
Điện thoại (064) 6253375
Fax (064) 6253374
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)