Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bá Thước
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Phố 1 - TT. Cành Nàng - huyện Bá Thước - tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại 0912426456
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)