Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Số 73 Lê Hồng Phong, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại 0463255102
Fax 0463255101
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)