Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH tư vấn và xây lắp Đức Thành
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Lô 55 Ngõ 560 đường Nguyễn Tông Quai Thành phố Thái Bình
Điện thoại 0363645872
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)