Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH - CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Số 06, Đường Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại (08)22172375
Fax (08)38459954
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)