Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu UBND thị trấn Quảng Phú huyện Cư M’Gar
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Số 120 Hùng Vương thị trấn Quảng Phú huyện Cư M’Gar tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại (0500)3534121
Fax (0500)3534121
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)