Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty cổ phần xi măng FiCO Tây Ninh
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Số 4 (lầu 3 phòng 302), Hồ Tùng Mậu, quận 1, TP HCM
Điện thoại 0838218558
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)