Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 35 Phan Đình Phùng
Điện thoại (0511) 2220516
Fax (0511)2220521
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)