Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Điện lực Thanh Xuân
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Khu Nội Chính – Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân – TP.Hà Nội
Điện thoại (04)22249471;(04)22249464
Fax (04)22249475
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)