Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH đại diện bởi Công ty Thí nghiệm Điện lực TPHCM
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ B84A Bạch Đằng- P.02 - Q. Tân Bình - TPHCM
Điện thoại 0838455168;0822172327
Fax 0838457167
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)