Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án thoát nước Đồng Nai
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 38 Phan Chu Trinh, P.Quang Vinh, TP.Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại 0613842122
Fax 0613843311
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)