Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH HOÁ - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 98 Triệu Quốc Đạt-Phường Điện Biên-Thành phố Thanh Hoá-tỉnh Thanh Hoá
Điện thoại (037)22100203x2480939
Fax (037)3854545
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)