Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án Trường Đại học Việt Đức
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại (08)37251901
Fax (08)37251935
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)