Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Phước.
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Quốc lộ 14, P. Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Điện thoại 06513870189
Fax 06513860138
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)