Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VIỆT KIẾN PHÁT
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 228 PASTUER, PHƯỜNG 6, QUẬN 3
Điện thoại 0918865339
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)