Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường Khương
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 294 đường giải phóng 11-11 thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương
Điện thoại 02143881387
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)