Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Sơn Tây
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 14, phố Lê Lợi, phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội
Điện thoại 0433618176
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)