Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Học viện Chính trị Hành chính khu vực II
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Học viện Chính trị Hành chính khu vực II, 99 Man Thiện, phường Hiệp Phú, quận 9, tp HCM
Điện thoại 0838966369
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)