Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Tin học, Viễn thông Hà Nội
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 75 - Đinh Tiên Hoàng - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Điện thoại (04)38248555
Fax (04)38247988
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)