Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Viện Công nghệ sinh học
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 18 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận cầu Giấy.
Điện thoại 0438362599
Fax 0438363144
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)