Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân dân xã Mão Điền
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Xã Mão Điền - Huyện Thuận Thành - Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại 02223784296
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)