Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Tây Hồ
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Số 655 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại (04)37193076
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)