Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án các Công trình Bưu điện Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Số 5, Đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại (04)37689367
Fax (04)37689368
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)