Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Số 099 đường Hùng Vương, thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai
Điện thoại (0214)3883459
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)