Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án phát triển Điện lực
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Số 3, An Dương, Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại 02422131308
Fax 02437170043
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)