Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Chi nhánh Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần - Nhà máy Đạm Phú Mỹ
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Điện thoại 064392146
Fax 0643921477
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)