Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HỘI NHẬP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Số 113, Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Điện thoại 0462695921
Fax 0462695920
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)