Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Dự án Tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
Phân loại trực thuộc Tổ chức phi lợi nhuận
Địa chỉ Phòng 502, tòa A, 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại 0904856872
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)