Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án - Sở Xây dựng Lâm Đồng
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ 23 Lê Hồng Phong - phường 4 - thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại (063)3700358;(063)3700377
Fax (063)3542799
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)