Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Tầng 26, tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy
Điện thoại (04)387726001
Fax (04)387726027
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)