Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu TRUNG TÂM THÔNG TIN DI ĐỘNG KHU VỰC II
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ MM18 Trường Sơn Phường 14 Quận 10 TPHCM
Điện thoại (08)38669492
Fax (08)38669496
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)