Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Khối 3, thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại 02373820132
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)