Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Số 402 Lê Văn Hiến, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại 02363957777
Fax 02363957779
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)