Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Vũng Áng - Quảng Trạch
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Thôn Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
Điện thoại 0393868767
Fax 0393868755
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)