Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tân Phú
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 175, đường Nguyễn Tất Thành, Thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại 0613856108
Fax 0613699295
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)