Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Km2, Đường Đông Khê, phường Tân Giang, Thành phố Cao Bằng
Điện thoại 02063957271
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)