Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu BQL đề án Nâng cấp trang thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang thành Cổng thông tin điện tử
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Văn phòng Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang, số 105 đường Xuân Hòa, phường Minh Xuân, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại 0273814667
Fax 0273817689
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)