Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án xây dựng công trình
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Phường Thanh Bình, Thành Phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Điện thoại (02303)826623
Fax (02303)826623
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)