Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân dân hyện Tân Phú Đông
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ ấp Tân Phú- xã Phú Thạnh- huyện Tân Phú Đông - tỉnh Tiền giang
Điện thoại (073)3529040
Fax (073)3530880
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)