Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty điện lực 2
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Phòng QL Đấu thầu, Công ty điện lực 2, số 72 Hai Bà Trưng, quận 1, TP HCM
Điện thoại 082220350
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)