Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN SÂM NGỌC LINH VIỆT NAM
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số nhà 145, đường Nguyễn Trường Tộ, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum
Điện thoại 0603865678
Fax 0603865678
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)