Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Đoàn Ca múa nhạc tổng hợp tỉnh Bình Phước
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Điện thoại 06513888111
Fax 06513888111
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)