Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH- Công ty Vật tư Vận tải Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 246, Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. HCM, VN
Điện thoại 02822225528
Fax 02837650815
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)