Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban QLDA công trình huyện Tiên Yên
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Ban QLDA công trình huyện Tiên Yên,phố Đông Tiến I,thị trấn Tiên Yên,huyện Tiên Yên,tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại 0333876254
Fax 0333740314
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)