Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý Cao ốc Văn phòng
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 35 Tôn Đức Thắng P. Bến Nghé Quận 1
Điện thoại (08)22201177
Fax (08)22201191
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)