Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Điện lực Thủ Thiêm
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 1000 đường Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ, quận 2, HCM
Điện thoại 0822105205
Fax 0837422765
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)